Z.O.T.-aanpak - Ziek Op het werk, Tenzij...


Hoe slim Z.O.T. kan zijn

Ziek Op het werk, Tenzij…

Als een werknemer zich ziek moet melden voor zijn werk, wil dat niet automatisch zeggen dat hij helemaal geen arbeid kan verrichten. Door de werknemer vanaf dag één actief te begeleiden, kun je voorkomen dat iemand thuis blijft en in een negatieve spiraal terechtkomt. Door vragen te stellen als: ‘Wat maakt dat je niet naar je werk kan komen?’ en ‘Wat zou je eventueel wel voor ons kunnen doen?’ kom je tot creatieve oplossingen. Een voorbeeld: een werknemer met knieklachten, die zijn werk niet kan doen omdat hij daarvoor moet lopen, kan mogelijk prima zittend werk verrichten. 

Wij vragen: ‘Zijn de klachten minder erg als u thuis blijft?’ ‘En wat doet u zoal thuis?’ De werknemer die thuis koffie kan zetten, kan dat waarschijnlijk ook op kantoor. Zo kan iemand die (tijdelijk) ongeschikt is voor zijn eigen werk, betrokken blijven bij het werk en de collega’s. De werknemer blijft van actieve waarde voor de organisatie. De Z.O.T.-aanpak vergt een cultuurverandering, zowel bij leidinggevenden als bij medewerkers. Maar dat het kan én werkt, heeft de praktijk inmiddels uitgewezen.

Voor de duidelijkheid: natuurlijk zijn er grenzen aan wat mogelijk is. Het is afhankelijk van de aard en de ernst van de aandoening. Soms is tijd en rust nodig om te herstellen.