Trajectbemiddeling

Gegevens werknemer:

Naam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Land :
E-Mail :
Geboortedatum:
Geslacht:
Datum in dienst :
1e ziektedag :
Verzuimreden :

Opdrachtgever:

Naam Bedrijf :
Adres :
Postcode en plaats :
Contactpersoon :
Telefoonnummer :
E-Mail :

Overige gegevens:

Naam bedrijfsarts :
Telefoonnummer :
E-Mail :
Naam Casemanager :
Telefoonnummer :
E-Mail :
Arbeidsdeskundig rapport :
Naam Arbeidsdeskundige :
Telefoonnummer :
E-Mail :

Vragen / opmerkingen:

De ondergetekende geeft Smart!Reïntegratie opdracht voor het uitvoeren van een trajectbemiddeling en gaat akkoord met de prijs van EUR 570,-- exclusief BTW voor de intake en EUR 3456,-- exclusief BTW voor begeleiding van het traject gedurende 6 maanden.
Type code over: