Verzuimbegeleiding

Gegevens werknemer:

Naam :
Adres :
Postcode en woonplaats :
Land :
E-Mail :
Geboortedatum:
Geslacht:
Datum in dienst :
1e ziektedag :
Verzuimreden :

Opdrachtgever:

Naam Bedrijf :
Adres :
Postcode en plaats :
Contactpersoon :
Telefoonnummer :
E-Mail :

Overig

De ondergetekende geeft Smart!Reïntegratie opdracht voor het uitvoeren van verzuimbegeleiding van de bovengemelde zieke werknemer gedurende de (resterende) twee jaar wachttijd ziektewet. Smart!Reïntegratie zal conform de Wet verbetering Poortwachter bovenstaande werknemer bovengenoemde werknemer begeleiden in zijn/haar re-integratie. Opdrachtgever gaat akkoord met de
maandelijkse facturatie op basis van verrichtingen.

Vragen / opmerkingen:
Type code over: