Arbeidsdeskundig advies

 

De arbeidsdeskundige is de specialist tussen mens, werk en inkomen. Het evenwicht tussen mens, werk en inkomen kan verstoort raken wanneer iemand te maken krijgt met ziekte, ongeval of arbeidshandicap. De arbeidskundige heeft het inzicht om bij ziekte, ongeval en arbeidshandicap de belastbaarheid, beleving en mogelijkheden van mensen in disbalans te wegen tegen de belasting die werk met zich meebrengt. 

Vanuit alle relevante invalshoeken staat telkens die balans centraal tussen iemands individuele werkvermogen en de eisen die specifiek  werk stelt. Deze matching is een complex proces waardoor de arbeidsdeskundige maatwerk levert en rekening houdt met alle partijen die betrokken zijn bij dit proces.

Het arbeidsdeskundig onderzoek van Smart!Reïntegratie kan altijd worden uitgevoerd, waarbij wordt gedacht in mogelijkheden en in oplossingen. Wat kan iemand nog wel in plaats van wat kan iemand niet (meer).

Hierdoor wordt gebruik gemaakt van iemands (medische) mogelijkheden om deel te nemen in het arbeidsproces, bij huidige werkgever of bij een andere organisatie.

Het is van belang om snel inzicht te hebben in de re-integratiemogelijkheden. Smart!Reïntegratie onderzoekt binnen 4 weken deze mogelijkheden en rapporteert deze bevindingen, waardoor het re-integratieproces zo min mogelijk vertraging oploopt. Daarbij wordt tevens vastgesteld of het re-integratieproces voldoet aan de vereisten volgens de Wet Verbetering Poortwacht.

Hier kunt u een arbeidsdeskundig onderzoek aanvraagformulier aanvragen of om meer informatie vragen.